Hvordan investerer jeg?

Gå til investeringsmuligheter og trykk på emisjonskortet til emisjonen du er interessert i. Når du er inne på emisjonens side gjør du følgende:

  1. Klikk på "ny profil" øverst i høyre hjørne på folkeinvest.no for å opprette profil, eller logg inn dersom du allerede har profil. Det er gratis og uforpliktende å opprette en profil. Les nøye igjennom vilkår og rettigheter.

  2. Les investeringstilbudet nøye, og gjør deg opp din egen formening om du tror dette er en investering som er riktig for deg. Du bør være spesielt oppmerksom på risikoen ved å investere i unoterte aksjer. Sett deg godt inn i utstederens risikobeskrivelser og usikkerhet knyttet til verdsettelse og aksjens omsettelighet. Les gjerne vår informasjon knyttet til investeringsrisiko. Ikke nøl med å stille spørsmål på diskusjonsforumet dersom du skulle ha det. Det kan også være hensiktsmessig å lese andres spørsmål slik at du ser hva andre lurer på, og hvordan selskapet har besvart disse spørsmålene.

  3. Trykk "kjøp aksjer" inne på investeringstilbudet, og legg inn det antall aksjer du ønsker å tegne deg for.  Husk å aldri investere større beløp enn det du har råd til å tape. 

  4. Gjennomfør hensiktsmessighetstest. Denne testen må du gjennomføre første gang du ønsker å tegne deg for å få vår vurdering på om denne typen investering er hensiktsmessig for deg. Dette er noe du kun trenger å gjøre en gang.  Om du ikke består  hensiktsmessighetstest kan du fortsatt investere, men vi fraråder deg dette. Les mer om hensiktsmessighetstesting her.

  5. Bekreft at du er innforstått med risikoen investeringen innebærer, og bekreft tegningen.

Lykke til!