Hva skjer når jeg har tegnet meg?

Om prosessen etter en tegning, og hvilke muligheter du har til å angre deg eller endre tegningen. 

Før tegningsvinduet stenger

Når du har tegnet deg avhenger det videre forløp av om det er andre investorer som også tegner seg. Prosessen med tegning pågår frem til tegningsvinduet stenger.
Du kan trekke din tegning inntil 48 timer før tegningsvinduets utløp.
Kapitalsøkende selskap kan forlenge tegningsvinduet. Dersom tegningsvinduet forlenges vil ny frist for å trekke tegningen være 48 timer før nytt tidspunkt for stenging av tegningsvinduet. Les mer om trekking av tegning her.

Oppnådd minstebeløp

Dersom emisjonen oppnår minimumsbeløpet vil de tegnere som blir godkjent av selskapet som gjennomfører emisjonen bli tilsendt innbetalingsinformasjon. Når du har betalt inn beløpet til angitt konto, vil selskapet registrere dette via folkeinvest.no.
Under "Mine aksjekjøp" på din konto vil du til enhver tid finne dine aksjekjøp og betalingsstatus på disse.

Dersom selskapet ikke godkjenner din tegning, vil du få beskjed om dette per e-post og tegningen slettes fra listen “mine aksjekjøp”. Dette har selskapet full rett til å gjøre på bakgrunn av en søknad til Folkeinvest, og du har ikke krav på begrunnelse. Det foreligger per dags dato svært få tilfeller av dette. Et eksempel på tilfeller der en utsteder ønsker å avvise en tegning, kan være fordi investor også er eier hos en konkurrent el.

Ikke oppnådd minstebeløp

Dersom en emisjon ikke har oppnådd minimumsbeløpet ved tegningsvinduets stenging, gjennomføres ikke emisjonen. Det betyr at eventuelle tegninger slettes, og skal ikke innbetales. Om du har tegnet deg i en slik emisjon vil tegningen fjernes fra listen “Mine aksjekjøp” på din profil. 


Se oversikt over dine tegninger og aksjekjøp på din konto.

Fant du svaret?