Kan jeg trekke tegningen min?

Du kan trekke din tegning inntil 48 timer før tegningsvinduets utløp. Dette gjelder ikke for ansatte, styret og eksisterende aksjonærer for det aktuelle kapitalsøkende selskap. Investeringer som skjer i løpet av valideringsfasen kan heller ikke trekkes. Dersom du tegner i valideringsfasen vil du få informasjon om dette ved gjennomføring av tegningen din.

Om du tegner aksjer når det er under 48 timer igjen til tegningsvinduet stenger har du ikke mulighet til å trekke tegningen din. 

Kapitalsøkende selskap kan forlenge tegningsvinduet. Dersom tegningsvinduet forlenges vil ny frist for å trekke tegningen være 48 timer før nytt tidspunkt for stenging av tegningsvinduet. 

For å trekke tegningen din, gå til Min profil og "Kjøp og Reservasjoner" for å finne knappen "Kanseller tegning".