1. Hjelpesenter
  2. For investorer
  3. Risiko og generelle spørsmål

Hva er Verdipapirsentalen?

Verdipapirsentralen (VPS) leverer en tjeneste som har til hensikt å administrere investorers portefølje eller selskaps aksjonærer. Hvis selskapet du investerer i er VPS-registrert trenger man en VPS-konto.

Hvordan opprette en VPS-konto?

For å opprette en VPS-konto anbefaler vi at du tar kontakt med din bank eller megler. Dette er normalt en enkel prosess som tar 0-3 dager fra bestilling til den er registrert hos VPS. Det å opprette en VPS-konto er som oftest kostnadsfritt. Denne kontoen kan ikke være tilknyttet din Aksjesparekonto og må være en ordinær VPS-konto. Hvis du er usikker kan du si til banken din at du trenger en VPS-konto hvor du kan handle unoterte aksjer.

Hvordan overfører jeg aksjene til VPS?

Når du kjøper aksjer i et selskap som er registrert i VPS vil du få spørsmål om å oppgi kontonummer til VPS-kontoen og aksjene vil bli automatisk registrert når emisjonen er ferdigbehandlet.

Har du ikke en VPS-konto ved tegning i en emisjonskampanje på folkeinvest.no som krever dette, må du opprette dette senest tre dager etter tegningsvinduet lukkes.

Hvis selskapet du eier aksjer i ikke er VPS-registrert kan du ikke oppbevare aksjene på en VPS-konto.

Fant du svaret?