1. Hjelpesenter
  2. For investorer
  3. Risiko og generelle spørsmål

Hva er en VPS konto?

Enkelt forklart er en VPS-konto en konto for oppbevaring av verdipapirer. Alle som ønsker å kjøpe eller eie verdipapirer i selskap som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) må ha en verdipapir-konto (VPS-konto).


VPS konto

Når et selskap er registrert hos Verdipapirsentralen kreves det at investorene har en VPS-konto for å være aksjonær i selskapet. Det er noe forvirring rundt ulike kontotyper og forkortelser ved aksjehandel. Det er viktig at du sikrer korrekt type konto. Forskjellige banker har ulike prosesser for å anskaffe en VPS-konto.

Aksjesparekonto (ASK)

Man kan ikke handle unoterte aksjer gjennom folkeinvest med en aksjesparekonto (ASK). Aksjesparekonto er en særnorsk ordning anordnet for å bidra til utsatt skatt på gevinst ved handel i norske noterte aksjer og aksjefond.

Annet – ikke VPS registrerte selskap

Når du investerer i et selskap gjennom Folkeinvest, møter du både selskap som er registrert i verdipapirsentralen og selskap som ikke er det. Dette valget tar selskapet selv. Mange er ikke registrert da en slik registrering medfører en del kostnader.