Tiltak mot hvitvasking

Verdipapirforetak, herunder Folkeinvest AS, plikter å ha implementert tiltak som forebygger hvitvasking.

Folkeinvest AS har derfor implementert tiltak som kontrollerer både investorkunder og utstederkunder jfr. hvitvaskingsloven.

Kapitalsøkende selskap som ut fra lovverket er å regne som utsatt grunnet høyere risikoeksponering mot hvitvasking, krever ekstra kontrolltiltak. Dersom gjennomførte kontrolltiltak ikke gir akseptabel risiko, vil det kunne medføre at det ikke inngås avtale.

Dersom Folkeinvest AS etter nærmere undersøkelser finner forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking vil opplysningene oversendes Økokrim iht §26 i hvitvaskingsloven.

Fant du svaret?