Tiltak mot hvitvasking

Verdipapirforetak, herunder Folkeinvest AS, plikter å ha implementert tiltak som forebygger hvitvasking.

Folkeinvest AS har derfor implementert tiltak som kontrollerer både investorkunder og utstederkunder jfr. hvitvaskingsloven.

Dersom enkelte forhold inntreffer kan du som kunde bli kontaktet for en nærmere kontroll.

Dersom Folkeinvest AS etter nærmere undersøkelser finner forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking vil opplysningene oversendes Økokrim iht §26 i hvitvaskingsloven.

Fant du svaret?