Passer folkeinvest.no for mitt selskap?

Folkeinvest sitt konsept passer ikke for alle som søker kapital, men for veldig mange.

Valg av strategien folkefinansiering, bør være et bevisst valg. Ta gjerne kontakt med oss for å få innsikt i hva dette innebærer.

Desto flere punkter du kan krysse ut nedenfor, jo større er sannsynligheten for at Folkeinvest passer for deg.

  • Vi har et norskregistrert aksjeselskap

  • Vi trenger kapital for å komme videre i utviklingen av selskapet, som også vil øke verdien av selskapet

  • Vi har vedtatt å hente kapital ved å utstede aksjer i selskapet

  • Investering i selskapet kan gi fremtidig avkastning for de som investerer

  • Vi ønsker mange aksjonærer

  • Vi har satt av tid til å gjennomføre emisjonen, eller har kapital til å leie inn hjelp

  • Vi har ingenting å skjule, og vil gi de som vurderer å investere et godt vurderingsgrunnlag

Fant du svaret?