Når kan jeg potensielt få avkastning på aksjene?

Gjennom hver enkelt utsteders investeringstilbud vil du få tilgang på ulik informasjon. Deriblant vil du kunne finne en prognose for selskapets økonomi. Prognosen bør opplyse om når selskapet forventer inntjening og selskapets videre planer. Gjør en grundig vurdering før du tegner deg, slik at du ikke investerer i et tilbud du ikke er fornøyd med.


Vær klar over at investering i oppstartselskaper medfører høy risiko. Det er ofte svært vanskelig å forutse hvor fort selskapet klarer å oppnå de resultatene de søker.
Mangelfulle resultater kan medføre at du taper investert kapital.

Aksjene du kjøper på Folkeinvest er unoterte aksjer. Når aksjene er unotert, betyr det at selskapet ikke er regulert på en handelsplass som en børs. Når selskapene ikke er regulert, kan det være vanskelig å få solgt aksjene på kort sikt. Du er avhengig av å finne en kjøper og kan være avhengig av å få transaksjonen godkjent av selskapets styre.

I de fleste tilfeller tar det flere år fra oppstart til selskapene får svar på om de får inntjening nok for tildeling av utbytte. Unge selskaper vil normalt prioritere at overskudd benyttes til å videreutvikle virksomheten fremfor utbytter. Du kan også få avkastning på aksjene dersom selskapet blir kjøpt opp eller solgt, som kalles en exit.

Du kan lese mer om investeringsrisiko her.

Fant du svaret?