Når betaler jeg for aksjene jeg har tegnet?

Etter at tegningsvinduet er lukket avholder utsteder generalforsamling og vedtar emisjonen. Dette forutsetter at emisjonen oppnådde minimumsbeløpet i tegningsintervallet.

Betalingsinformasjonen blir normalt sendt ut kort tid etter generalforsamling, og med 7 dagers betalingsfrist. Det er derfor vanlig å måtte betale for aksjene senest 1-3 uker etter endt tegningsperiode.