Medsalgsplikt

Hva er medsalgsplikt?

Medsalgsplikt er for å sikre at minoritetsaksjonærer ikke blokkerer for gunstige avtaler om salg av virksomheten. Dersom en majoritet av aksjonærene ønsker å selge sine aksjer, sikrer medsalgsplikten at majoritetsaksjonærene kan kreve at minoritetsaksjonærer også selger sine aksjer til samme kjøper.