Medsalgsrett

Hva er medsalgsrett?

Medsalgsrett er for å sikre at du som minoritetsaksjonær får mulighet til å selge dine aksjer, dersom majoriteten av aksjonærene selger sine aksjer. Medsalgsretten sørger altså for at mindre aksjonærer ivaretas og sikres på denne måten mot å bli værende igjen i et selskap, mens andre aksjonærer får selge seg ut.