Konvertibelt lån

Hva er et konvertibelt lån?

Et konvertibelt lån, også kjent som et konvertibelt obligasjonslån eller en konvertibel obligasjon, er en form for gjeldsinstrument som gir långiveren (investoren) muligheten til å konvertere lånet til aksjer i det utstedende selskapet på et senere tidspunkt. Dette betyr at långiveren har to alternativer: å motta tilbakebetaling av lånet med renter som avtalt, eller å konvertere lånet til aksjer i selskapet. Aksjelovens kapittel 11 dekker konvertible lån.