Kapitalutvidelse

Hva er en kapitalutvidelse?

En kapitalutvidelse er en økning i selskapets aksjekapital. Selskapet kan videre enten øke sin aksjekapital gjennom en nyemisjon av aksjer, eller gjennom en fondsemisjon. Ved en nyemisjon av aksjer utsteder selskapet nye aksjer til selskapets aksjonærer og eventuelt andre investorer. En nyemisjon av aksjer kan enten skje gjennom tilføring av ny kapital til selskapet, eller gjennom en gjeldskonvertering. Dersom aksjekapitalen forhøyes gjennom en fondsemisjon, benyttes selskapets frie egenkapital. Følgelig finner hverken redusering av gjeld eller tilføring av ny kapital sted.