Kan utenlandske investorer investere?

Ja, Folkeinvest tilrettelegger for investeringer fra utenlandske investorer gjennom plattformen, dette gjelder de med svensk BankID eller dansk MitID. 

Dersom investorer har elektronisk ID, herunder norsk BankID, svensk BankID eller dansk MitID, kan de investere direkte gjennom folkeinvest.no.

Om investoren ikke har noen av disse identifikasjonsløsningene må de ta kontakt direkte med dere som utstederselskap. Dersom dere har kommet til enighet om investering fra en utenlandsk investor, påkrever Folkeinvest kontroll av gitt dokumentasjon før en tegning foretas på vegne av den aktuelle entiteten. Ta kontakt med ditt selskaps tilrettelegger for mer informasjon.