Kan jeg tegne aksjer på vegne av et selskap?

Ja, det kan du.

For å investere på vegne av et selskap må du først opprette en personlig investorprofil. Dersom du ikke har dette allerede kan du gjøre det her. Etter at du har opprettet profilen din kan du legge til selskap du skal investere gjennom under "Mine investeringsselskap" inne på din profil. Her kan du legge til flere selskap dersom det er aktuelt. 

 

Selskap legges til på følgende måte:

  1. Søk opp selskapsnavnet under "Finn ditt selskap" inne på siden for "Mine investeringsselskap"
  2. Velg selskapet ditt fra listen
  3. Legg til eventuelle medeiere
  4. Last opp gyldig dokumentasjon (Firmaattest (NO) eller Registreringsbevis (SE/DK)
  5. Vent på godkjenning av innsendt firmaattest
  6. Invester på vegne av investeringsselskapet i emisjoner på folkeinvest.no

 

For at firmaattesten skal kunne godkjennes må følgende krav være oppfylt: 

  • Firmaattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder
  • Det må fremkomme av firmaattesten at du har signaturrett. Dersom det fremkommer av firmaattesten at det er to eller flere som har signaturrett i fellesskap på alle med signaturrett laste opp og få godkjent firmaattester 

Firmaattest må lastes opp og godkjennes på nytt dersom den er over 3 måneder gammel. 

 

Når firmaattest er opplastet og godkjent har du mulighet til å delegere tegningsretter til andre, som da kan tegne på vegne av selskapet.