Kan jeg tegne aksjer flere ganger i samme emisjon?

Ja, det kan du. Du kan tegne deg så mange ganger du vil så fremt emisjonen ikke er fulltegnet.

Du vil motta én innbetalingsforespørsel per tegning, så dersom du ønsker å øke din investering, kan du vurdere å trekke den forrige og tegne en ny med hele beløpet du ønsker å investere for å forenkle innbetalingen.

Merk at dersom du ønsker Kapitalfunn (skattefradrag for investering) for et selskap som tilfredsstiller kriteriene, kan tidspunktet du tegner deg være avgjørende. Det samme gjelder beløp ved første tegning (må være over NOK 30k for å få tilgang til Kapitalfunn). Selskapet som gjennomfører emisjonen har kontroll på hvem som tegnet hva til hvilken tid, og dersom Kapitalfunn-potten de har lov til å dele ut er brukt opp før du tegner deg vil du ikke kunne motta Kapitalfunn.