Kan jeg som utenlandsk investor investere?/Can foreign investors invest?

Dersom du har norsk BankID, svensk BankID eller dansk MitID kan du investere gjennom løsningen på folkeinvest.no. Om du ikke har noen av disse identifikasjonsløsningene må du ta kontakt direkte med selskapet for å melde interesse for å tegne aksjer i den pågående emisjonen.

If you have a Norwegian BankID, Swedish BankID or Danish MitID, you can invest through the solution on folkeinvest.no. If you do not have any of these identification solutions, you must contact the company directly to express interest in subscribing for shares in the ongoing emission.