Kan jeg flytte aksjene mine?

Kan aksjer jeg tidligere har tegnet, flyttes fra meg privat til mitt selskap?

I denne problemstillingen er det to ulik hensyn som må tas:
  1. Har det spesifikke selskap hvor du eier aksjer noen begrensninger for slik overførsel/salg, eks. forkjøpsrett eller lignende.
    • Dette er i så fall regulert i en aksjonæravtale eller i selskapets vedtekter.
  2. Har det vært utvikling i det enkelte selskap av en slik art at en overførsel/salg kan utløse skatt på noen måte, eks. ved positiv kursutvikling kan realisasjon utløse skatt privat og høyere inngangsverdi for ditt private selskap.
    • Dette er en subjektiv vurdering basert på oppdateringer fra selskapet. Det kan også være greit å forespørre eventuelle nylige transaksjoner eller andre kapitalbevegelser for referanser med hensyn til kursutvikling.