Investor

Hva er en investor?

En investor er en person, institusjon eller enhet som plasserer kapital eller midler i ulike typer eiendeler med det formål å generere avkastning eller øke sin økonomiske formue over tid. Investorer kan kjøpe og eie en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, eiendom, råvarer, kunst, oppstartsbedrifter, og mer.