Hvordan får jeg informasjon om utviklingen til et selskap jeg har investert i?

Folkeinvest.no er utviklet for å tilrettelegge for emisjoner som kapitalsøkende selskap gjennomfører med Folkeinvest AS (som tilrettelegger).

Etter endt emisjon, vil all dialog foregå mellom aksjonærene og selskapet på den måten selskapet selv velger. Det er normalt at aksjonærer blir informert jevnlig av selskapene om utviklingen, for eksempel månedlig, kvartalsvis eller årlig. I noen tilfeller må du etterspørre informasjon fra det aktuelle selskapet om deres utvikling. Aksjonærene har også rett til å møte på generalforsamling som minimum avholdes en gang i året.

Statistisk sett kan det ta lang tid før et ungt selskap gir avkastning på investeringen. En bør påregne at kapitalen er bundet opp i flere år.