Hvor lang tid tar en kampanje fra start til slutt?

Tidsbruken på en emisjonskampanje med Folkeinvest avhenger i stor grad av fremdriften til utstederkunden. Sammen med Folkeinvest legges en tidsplan etter inngåelse av mandat. Nedenstående estimater er basert på statistikk fra tidligere kampanjer: 

  • Forberedelse: 2 - 6 uker, forberede prosessen, hvilket innebærer at selskapet utarbeider investeringstilbud og Folkeinvest gjennomfører en selskapsgjennomgang.  
  • Validering: 1 - 2 uker, Utsteder henter inn/sikrer 30% av målsummen.
  • Spredning: 1 - 2 uker, investeringstilbudet offentliggjøres for gjennomlesning av potensielle investorer, med nedtelling frem til tegningsvinduet åpnes. Fremdeles mulig å å forhåndstegne. 
  • Tegningsvindu: 1 - 2 uker, åpent for tegning i emisjonen 
  • Innbetaling: 1 - 2 uker, innbetaling av tegnede beløp 
  • Registrering: 1 – 3 uker, registrering i Brønnøysundregistrene. Tiden er avhengig av behandlingstiden i Brønnøysundregistrene. Når registreringen er godkjent, er emisjonen formelt fullført.  
  • Oppfølging av nye aksjonærer etter emisjonen: Alle utstederkunder får 1 års abonnement med Caplist inkludert i avtalen. Dette inkluderer verktøy man trenger etter endt emisjon: digitalt verktøy for GF, aksjeeierbok og aksjonæroppdateringer.