Hvor blir aksjene registrert?

Før i tiden mottok aksjonærer et fysisk bevis på sitt eierskap i et selskap, men i dag er elektroniske aksjeregistre og aksjebeholdninger i digital form (elektroniske aksjer) det normale.

Noen selskaper betaler tredjepartsleverandører for å føre et slikt elektronisk register over selskapets aksjeeiere. Verdipapirsentralen (VPS) er et eksempel på et slikt register. For de fleste mindre selskaper vil VPS være en dyr løsning og lite hensiktsmessig. Det er gjerne først i forbindelse med en børsnotering at registering i VPS kommer som et krav.

Til syvende å siste er det selskapet hvor du eier aksjer som har ansvaret for å føre aksjeeierbok. Aksjeeiere skal få en bekreftelse på sitt eierskap i selskapet ved forespørsel til selskapet.

Det eneste offentlige registeret som har full oversikt er i forbindelse med Aksjonærregisteroppgaven, men denne oppdateres dessverre bare 1 gang per år.

Du finner oversikt over aksjer du har kjøpt gjennom Folkeinvest på "Min profil"

Et ISIN-nummer er avhengig av en VPS registering.

Merk at dersom du skal investere i en unotert aksje som er VPS-registrert må du ha en VPS-konto.  Du kan benytte en eksiterende VPS-konto. VPS-nummer fra en ASK kan ikke benyttes for unoterte selskaper.