Hvem kan tegne aksjer?

Skal du tegne aksjer på folkeinvest.no, må du ha norsk, svensk eller dansk digital identifikasjon. Nordmenn og svensker benytter BankID, mens dansker bruker Mitt ID. Både privatpersoner og selskap kan tegne aksjer via Folkeinvest.
For å tegne aksjer på vegne av et selskap må du først legge til investeringsselskapet på din konto, under "Mine selskaper".
For å komme i gang, må du opprette en investorprofil.