Hva skjer dersom utsteders emisjon ikke når minstebeløpet?

Dersom du har tegnet deg for aksjer i en emisjon som ikke når minstebeløpet, skal du ikke betale. Emisjonen kanselleres, fjernes fra "Kjøp og reservasjoner" på din profil og du vil ikke motta noen forespørsel om innbetaling. Tegningslisten vil også slettes fra investeringstilbudet. 

Dersom utsteder kontakter deg i etterkant for å gjennomføre en emisjon utenfor folkeinvest.no, står du fritt til å svare på dette som du måtte ønske.

Merk: du er ikke forpliktet til å investere dersom du har tegnet deg i en emisjon som ikke oppnår minimumsbeløpet. Det kan være gode grunner til at en emisjon ikke oppnår tilstrekkelig interesse, så vurder nøye før du eventuelt investerer i et selskap som ikke har nådd minimumsbeløpet.