1. Hjelpesenter
  2. For investorer
  3. Risiko og generelle spørsmål

Hva skjer dersom jeg ikke betaler når jeg har tegnet?

Din bekreftede tegning er bindende overfor utstederen. Utstederselskapet har rett og anledning til å drive inn din tegningsforpliktelse ved manglende innbetaling. Selve oppgjøret er et forhold mellom deg og det selskapet du har tegnet aksjer i.

Alle innbetalinger fra investorer vil gå til en sperret konto hos utsteders bankforbindelse. Dersom utstederselskapet ikke lykkes med å drive inn alle innbetalinger etter å ha sendt betalingspåminnelser, kan utstederen velge å slette tegningen. Enkelte utstedere velger å slette tegninger de ikke lykkes med å inndrive - for å sikre fremdrift med å registrere emisjonen i Brønnøysundregistrene.