Hva skjer dersom en tegner ikke betaler for seg?

En tegning er bindende, så dere har all rett til å forfølge innbetalingen.

Erfaringsvis ser vi at mange selskap tar en vurdering av tegningens størrelse for å avgjøre i hvilken grad de ønsker å følge opp. Dette siden det både kan oppleves tidkrevende og ubehagelig å kreve inn innbetalingene. I enkelte tilfeller velger selskap heller å slette vedkommende fra tegningslisten.

Man får ikke tilgang til pengene før emisjonen er sluttført. Således blir ofte kriteriet for hva selskapet ønsker å forfølge ofte satt av hvor mye som er utestående.

Tidligere kunder har hatt god effekt av å ha en god dialog med tegnere underveis, eksempelvis gjennom å gi jevnlige oppdateringer i diskusjonsforumet. Å skape en relasjon tidlig gir ofte både trygghet og engasjement for den som har tegnet seg.