Hva koster det å tegne aksjer på folkeinvest.no?

Det er kostnadsfritt å opprette en investorprofil på folkeinvest.no.

Dersom du velger å tegne aksjer i et selskap, påløper det ingen kostnader utover det beløpet du har tegnet deg for (som innbetales direkte til selskapet du tegner deg i). 

Selskapene som gjennomfører emisjonen betaler for den tilrettelegging Folkinvest AS bidrar til, se vår prisliste for mer info.

Fant du svaret?