Hva er formuesverdien til selskapet jeg har investert i?

Formuesverdien er den skattemessige formuesverdien på aksjene du eier ved utgangen av året. Formuesverdier av aksjer er normalt forhåndsutfylte i skattemeldingen din. 

For deg som har aksjer i et selskap som ble stiftet, har kjøpt egne aksjer eller hadde kapitalendringer for foregående år, vil det bety at formuesverdien er ukjent og at dette ikke vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du kan selv ta kontakt med selskapet for å få disse opplysningene.

Dersom selskapet enda ikke har tilgang på disse opplysningene (de fremskaffer ofte dette ifm utarbeidelse av skattemelding med frist for innsendelse 31. mai), vil Skatteetaten få opplysningene om formuesverdi fra aksjeselskapet når de leverer sin skattemelding. Du får da en ny aksjeoppgave som viser korrekte formuesverdier som ikke var forhåndsutfylt i skattemeldingen. Loven åpner for å benytte sist kjente formuesverdi når du leverer skattemeldingen, noe som gjør at du kan sende inn skattemeldingen innen fristen, og så korrigere den på et senere tidspunkt ved behov.  

Mottar du en ny aksjeoppgave etter at du har levert skattemeldingen, må du kontrollere opplysningene opp mot den leverte skattemeldingen for å sjekke at den er korrekt. Hvis den ikke er det, må skattemeldingen oppdateres og leveres på nytt.