Hva er Folkeinvest?

Folkeinvest AS er et norsk foretak som tilbyr tilrettelegging av emisjoner i egenkapital, der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti (tjeneste 7 jf. vphl § 2-1 første ledd nr. 7).

I dette ligger også rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål (tilknyttet tjeneste 3 jf. vphl § 2-6 første ledd nr. 3).

Gjennom å tilby nye løsninger på gamle velkjente utfordringer representerer foretaket en utfordrer til tradisjonelle verdipapirforetak.

Foretaket har utviklet tre digitale verktøy som, når de virker sammen, tilfører full utnyttelse av det digitale skiftet i den tradisjonelle verdipapirbransjen:

1) Et administrasjonsverktøy - der Folkeinvest har digitalisert deler av oppfølgningsoppgavene som tilrettelegger.

2) Veilederen - der utstedere ledes gjennom kapitalinnhentingsprosessen trinn for trinn.

3) Folkeinvest.no - der investeringstilbudene kan presenteres for investorene. Gjennom plattformen folkeinvst.no introduseres strategien folkefinansiering, der produktene foretaket formidler tilbys digitalt til en større del av befolkningen enn tradisjonelle verdipapirforetak gjør.

Tradisjonelle verdipapirforetak kan som følge av viktigheten av kapital operere med et prisnivå som i liten grad har vært utfordret. Dette til tross for at mange verdipapirforetak har gode marginer.

Folkeinvest har redusert kostnadsnivået signifikant, og representerer dermed en utfordrer til en etablert næring. 

Et signifikant lavere kostnadsnivå tilfører følgende effekt:

1) Selskap som søker kapitalsummer under 50MNOK kan tilbys en regulert tilrettelegger, som gjennom sitt arbeid tilfører investorene den beskyttelsen de fortjener. Investeringstilbudene presenteres følgelig klare, balanserte og ikke villedende.

2) Investorer som ønsker å investere lavere beløp kan delta der de tidligere ikke ble invitert, eller måtte ta uforholdsmessig stor risiko for å bli med.