Emisjonsproveny

Hva er emisjonsproveny?

Brutto emisjonsproveny, også omtalt som bruttoproveny, refererer til den totale kapitalen som hentes til et selskap ifm. en emisjon.

Nettoprovenyen, eller netto emisjonsproveny om du vil, viser da til det beløpet som gjenstår etter at alle kostnader knyttet til transaksjonen er fratrukket. Dette kan eksempelvis være kostnader knyttet til bruk av tilrettelegger som feks. Folkeinvest.