Hva er Caplist?

Caplist leverer digitale tjenester for aksjeadministrasjon, generalforsamlinger, investorkommunikasjon og styrearbeid.

I tillegg tilbyr Caplist tjenester innen «transaksjonsstøtte» som blant annet omfatter bistand med følgende:

  • Annenhåndssalg av aksjer, herunder avklaring av forkjøpsretter og andre omsetningsbegrensninger
  • Etablering av aksjeklasser
  • Etablering og drift av SPV-strukturer
  • Registrering av kapital- og selskapsendringer i Foretaksregisteret
  • Etterlevelse av regulatoriske krav som bl.a. lov om reelle rettighetshavere, anti-hvitvaskingsregler og FATCA/CRS
  • Aksjonærregisteroppgave