Aksjesplitt

Hva er aksjesplitt

En aksjesplitt er når et selskap deler opp hver aksje i flere aksjer. Aksjer representerer verdiene i selskapet. Det er ingen verdi i en aksje i og for seg selv. Selskapet har en gitt verdi. Hvis man ønsker at aksjene skal ha en gitt pris, kan man justere antallet aksjer. En aksjesplitt er en økning i antallet aksjer, for å redusere prisen på aksjene, uten å endre verdien på noen aksjonærs beholdning.

Eksempel:

Selskap A har 30.000 aksjer totalt og ønsker å gjennomføre en aksjesplitt, med den hensikt at prisen per aksje skal bli lavere. 

Gjennom generalforsamlingen vedtar selskap A at å splitte aksjene i et 1:10 forhold. Det betyr at hver aksje blir til 10 og antall aksjer i selskapet blir 300.000 aksjer.

Følgelig vil pålydende og prisen per aksje påvirkes ved å deles med tilsvarende forhold. Altså; dersom pålydende per aksje var 1 kr før spleisen, vil den nå være 0.1 kr per aksje.  

På denne måten ivaretas aksjekapitalen i selskapet, uavhengig av endringer i antall aksjer i et selskap. Dette er fordi:

30.000 aksjer * 1 kr pålydende = 300.000 aksjer * 0.1 kr pålydende = 30.000 kr i aksjekapital