Aksjeklasser

Hva er aksjeklasser?

Et aksjeselskap kan bestemme at det skal eksistere flere typer aksjer. Dette angis i selskapets vedtekter. En aksje gir typisk rettigheter til (1) å stemme ved generalforsamling og (2) overskudd ved utbytte og tilbakekjøp.

Generalforsamlingen er hvor virksomhetskritiske avgjørelser og vurderinger tas. Her stemmer man med antallet stemmer ens aksjer gir.

Aksjeklassene varierer i størrelsene på disse to nevnte rettighetene. Det er for det meste stemmeretter ved generalforsamling som varierer mellom aksjeklasser. 

Noen ganger er det vanskelig å inkludere investorer i kritiske avgjørelser. Derfor er det vanlig for et selskap å gi investorene færre stemmerettigheter, men like mye rettigheter til utbytte. Da slipper ledelsen å bekymre seg for at investorer styrer over dem med ukvalifiserte avgjørelser, og investor kan slappe av vitende om at de har rett på overskudd i selskapet.

Google (Alphabet Inc.) er et selskap som har to forskjellige aksjeklasser på børsen. Den ene gir rett til stemme ved generalforsamling, den andre gir ikke det. Begge gir rett til overskudd ved utbytte og tilbakekjøp. Forskjellen i pris mellom de to holder seg konstant på et par prosent, hvor den med flere rettigheter naturligvis er mer verdt.

Aksjeklasser kan brukes for å gjøre en aksje det samme som for eksempel ti andre aksjer. Warren Buffets investeringsforetak Berkshire Hathaway har gjort dette. Warren hadde i lang tid lyst til at hans aksjer skulle være de dyreste på børsen, slik at ingen investerte hos ham med lave summer. Etterhvert innførte han en aksjeklasse som skulle gi akkurat samme avkastning, men hvor aksjeprisen skulle holdes rundt $200 ved kontinuerlige splitter. Det vil teknisk sett si at ens beholdning av disse aksjene skulle økes over tid hvis alt gikk opp, mens prisen var forholdsvis lik. I dag handles disse to aksjeklassene parallelt.

Ulike aksjeklasser er et vanlig fenomen. Det kritiske er hvilke (1) rettigheter til stemme ved generalforsamling og (2) overskudd ved utbytte og tilbakekjøp de ulike klassene gir.