Aksjekapital

Hva er aksjekapital?

Aksjekapital representerer hvor mye kapital aksjonærene har tilført selskapet, i Norge er minstekravet for aksjekapital NOK 30.000,-.

Vi kan finne aksjekapitalen til et selskap ved hjelp av følgende formel:

aksjekapital (NOK) = antall aksjer i selskapet * pålydende per aksje (NOK) 

 

Eksempel:

Pål ønsker å stifte aksjeselskap A. Ved stiftelse skal Pål vedta antall aksjer i selskapet og kommer fram til at 3.000 aksjer er et passende antall for hans selskap. Pål vet også at kravet for aksjekapital er NOK 30.000 ,-.

NOK 30.000 = 3.000 aksjer * pålydende per aksje

pålydende per aksje = NOK 30.000,- / 3.000 aksjer = 10 kr per aksje. 

Aksjekapital for A vil med 3.000 aksjer og 10 kr pålydende per aksje være NOK 30.000,-. 

 

Forhøyelse av aksjekapital:

Aksjekapitalen til et selskap kan forhøyes gjennom utstedelse og salg av nye aksjer.

For eksempel kan Paul sitt selskap bestemme seg for å "trykke" 1.000 aksjer som selges til Mari, gjennom en emisjonDette gjør at den nye aksjekapitalen til Paul sitt selskap er:

aksjekapital = NOK 30.000,- + (1.000 aksjer * 10 kr pålydende per aksje) = NOK 40.000,-