Holdingsselskap

Hva er et holdingsselskap?

Et holdingsselskap er en type selskap som har hovedformålet å eie aksjer eller eierandeler i andre selskaper. Holdingsselskaper eksisterer primært for å kontrollere og administrere eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner eller andre investeringer, i datterselskaper eller tilknyttede selskaper. Disse datterselskapene kan være operative selskaper som driver forretningsvirksomhet i ulike sektorer eller bransjer.