Hensiktsmessighetstest

Hva er en hensiktsmessighetstest?

I henhold til Verdipapirhandelloven er Folkeinvest pålagt å gjennomføre en hensiktsmessighetstest av alle som skal investere gjennom Folkeinvest.no, hvor hovedformålet med denne testen er å beskytte investoren. Testen har som hensikt å kartlegge hvorvidt investoren har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med handel av unoterte aksjer, og videre fraråde investering ved manglende kunnskap.