Har jeg fått til å tegne aksjer?

Den enkleste måte å sjekke om du har fått til å tegne aksjer er ved å logge inn på din profil og gå til "Min profil". Der vil du finner en oversikt over dine "Kjøp og reservasjoner". Der fremkommer det hvilke tegninger du har, samt informasjon om selskap du har investert i og detaljer tilknyttet tegningen som er gjennomført.