Har Folkeinvest konsesjon?

Ja, Folkeinvest AS er et norsk foretak som tilbyr tilrettelegging av emisjoner i egenkapital, der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti (tjeneste 7 jf. vphl § 2-1 første ledd nr. 7). I dette ligger også rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål (tilknyttet tjeneste 3 jf. vphl § 2-6 første ledd nr. 3).

Dette betyr at vi har tildelt konsesjon fra Finanstilsynet for å drive den virksomheten vi driver.

Finanstilsynet stiller krav til både kompetanse, erfaring og kvalitet på hvordan arbeidet utføres.