Gjeldskonvertering

Hva er gjeldskonvertering?

Gjeld oppstår på mange ulike vis. I visse tilfelle er det relevant å betale gjeld tilbake ved å konvertere den til aksjer. Da får de som lånte penger, aksjer, og gjelden blir til gjengjeld ansett innfridd.

Når en oppstartsvirksomhet plutselig går tom for penger er det vanlig at ledelsen og investorer gjør opp for regninger selv, og at virksomheten betaler dem i etterkant. I slike situasjoner er det vanlig å bestemme seg for å konvertere gjelden til aksjer.

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld er at selskapet øker sin aksjekapital ved å utstede nye aksjer i selskapet, og motregne mot gjeld som selskapet har til vedkommende som tegner de nye aksjene. Ved å utstede nye aksjer som kreditor kjøper, kan altså selskapet få «slettet» sin gjeld til kreditor. Personen som kjøper aksjene må betale for aksjene, men kan videre trekke fra gjelden selskapet har til vedkommende; det er dette som kalles motregning. I praksis er det ingen penger som skifter hender, og det går i null.

Det vil alltid foreligge en effektiv verdsettelse ved konvertering av gjeld. Som investor er det viktig å følge med på at denne verdsettelsen ikke undervurderer selskapet til fordel for gjeldende kreditor.