Generalforsamling

Hva er en generalforsamling?

Aksjeselskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Selskapets styre er ansvarlig for å innkalle til generalforsamling, samt ansvarlig for gjennomføring og protokollføring. Selskapets aksjonærer har møte- og stemmerett ved generalforsamlingen. Videre skilles det mellom ordinær generalforsamling, forenklet generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling.