Fulltegning

Hva er fulltegning?

Fulltegning er når emisjonen når maksimumsgrensen i beløpsintervallet, og alle aksjene er bestilt.

Ved en emisjon blir kun et gitt antall aksjer tilgjengelige for salg. Dette kommer av at virksomheten ikke har uendelige prosjekter de effektivt kan bruke penger i. Investorer avmelder sin interesse og betalingsvilje ved å tegne seg for en viss mengde aksjer. Når alle tilgjengelige aksjer er tegnet har virksomheten fått tilfredsstilt sitt formål ved emisjonen, og ytterligere aksjer kan ikke tegnes eller kjøpes gjennom den.

Eksempel:

Dersom et selskap skal minimum 2.000.000 kr og maks 3.000.000, og det tegnes aksjer for 3MNOK, så er kampanjen fulltegnet. Dette medfølger at det ikke er flere aksjer til salgs.