Forkjøpsrett

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett reguleres i Aksjeloven §4-19 som sier at aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet er fastsatt i vedtektene. Forkjøpsrett kan reguleres om salget gjøres til en ekstern kjøper, men også ved salg som gjøres mellom aksjonærer. Med andre ord kan eksisterende aksjonær i et selskap gis en rett til å kjøpe aksjer til fordel for andre kjøpere, dersom en annen aksjonær selger aksjene sine.