Firmaattest

Hva er en firmaattest?

En firmaattest er en standardisert utskrift om et bestemt foretak fra databasen til Foretaksregisteret. Foretaket identifiseres ved organisasjonsnummer. En firmaattest bekrefter at foretaket er registrert i Foretaksregisteret, samt

  • Foretakets organisasjonsform
  • Foretakets navn
  • Foretakets adresse
  • Stiftelsesdato
  • Foretakets styre 
  • Eventuelle bestemmelser rundt signatur / prokura
  • +++