1. Hjelpesenter
  2. For investorer
  3. Risiko og generelle spørsmål

Er det trygt å investere på folkeinvest.no?

Enhver investering innebærer risiko. Det gjelder også når du investerer i emisjoner tilrettelagt av Folkeinvest. Her har vi samlet informasjon du bør være oppmerksom på når du investerer via plattformen.

Folkeinvest gjennomfører en rekke kontroller og analyser før utsteder får publisere sitt investeringstilbud på plattformen. Disse tiltakene er implementert for å bidra til din investorbeskyttelse og er i tråd med vår undersøkelsesplikt. Vi gjennomfører undersøkelser av hver enkelt utsteder og tilhørende investeringstilbud for å bidra til at den informasjonen som presenteres deg som investor er balansert, klar og ikke villedende. Våre undersøkelser utføres i tråd med forholdsmessighetsprinsippet og god forretningsskikk. Vi benytter en kombinasjon av offentlige registre, tredjepartsløsninger og dokumentasjon direkte fra den respektive utsteder for å utføre våre kontroller. Vi gjør likevel deg som potensiell investor oppmerksom på at utsteder er ansvarlig for at investeringstilbudets innhold er gyldig og viser et riktig bilde av virksomheten.

Les mer om hvilke tiltak Folkeinvest har implementert for å bidra til din investorbeskyttelse her.