Er det flere aksjer tilgjengelig?

Hos Folkeinvest kapitalutvidelser operere med et emisjonsintervall, hvor det settes en nedre og øvre grense for hvor mange aksjer som skal utstedes.

  • Den nedre grensen er som hovedregel basert på en runway-analyse,
  • og den øvre grensen på høyeste vekstambisjon eller maksimalt ønske om utvanning.

Så lenge en pågående kapitalutvidelse befinner seg under den øvre grensen i intervallet, vil det være flere aksjer tilgjengelig for tegning.

Et par unntak gjelder:

  • Det er for få aksjer igjen med hensyn til det minste antallet aksjer som kan kjøpes. Disse kan allikevel bli tilgjengelig om noen andre tegnere skulle trekke sin tegning. Ref. neste punkt.
  • Om det, ved fulltegnet emisjon, er mer enn 48 timer til tegningsvinduet lukker, er det muligheter for at andre tegnere trekker sin tegning og dermed frigjør aksjer til de som foreløpig ikke har fått anledning.

Noen utstedere opplever også ekstra stor usikkerhet rundt kvantifisering av tegningsinteresse før åpning av emisjon. Det hender da at de legger inn en formulering i investeringstilbudet som gir styret hos utsteder anledning til å øke den øvre grensen i emisjonsintervallet sitt, ved spesielt høy interesse fra markedet. I slike tilfeller vil en kunne oppleve at en fulltegnet emisjon blir utvidet og at dermed flere aksjer blir gjort tilgjengelig for tegning.