Emisjon

Hva er en emisjon?

En emisjon er når et selskap "trykker" nye aksjer som kan selges til investorer slik at selskapet får tilført frisk egenkapital. Ved en emisjon skaper en virksomhet nye aksjer, som den selger til investorer. På den måten får virksomheten inn penger som den kan bruke for å skape nye verdier. Eksisterende eiere blir utvannet ved at nye aksjer skapes uten at selve virksomheten endres. Mange eiere kjøper nye aksjer i emisjonen for å opprettholde sin andel.

Eksempel:

Maria eier 100% av aksjene i selskap E, som driver med klesproduksjon. Selskapet har 100.000 aksjer.

Selskapet trenger 5 millioner kroner for å kjøpe inn utstyr til produksjon. 

Heller enn å ta opp et banklån eller søke annen finansiering, bestemmer Mari seg for å gjennomføre en emisjon. Hun verdsetter selskapet til 10 millioner kroner.

Hun finner investoren Ola, som ønsker å kjøpe aksjer for 2 millioner kroner i selskap E. For Ola blir følgende tall viktige:

Pris per aksje = 10.000.000kr/100.000 antall aksjer = 100kr per aksje.

Antall aksjer tildelt Ola = 2.000.000kr/100kr = 20.000 aksjer

Selskap E har nå 120.000 aksjer, hvor Maria eier 83.33% (100.000 aksjer) av aksjene og Ola eier 16.66% (20.000 aksjer) av aksjene.

Maria har redusert sin eierandel, men har nå kapital til å investere i produksjonsutstyr og skalere bedriften ytterligere.