Eierandel

Hva er en eierandel?

En eierandel sier hvor mye av hele selskapet en aksjonær eier i et selskap. Som aksjonær eier du en andel av en virksomhet gjennom aksjer. For å finne hvor stor din eierandel av bedriften er, tar man rettighetene du har gjennom aksjene dine, og dividerer med alle rettigheter som selskapet har gitt ut. 

Det er ofte kun én aksjeklasse, eller veldig like aksjeklasser. Da er din eierandel lik din aksjebeholdning delt på totalt antall aksjer i selskapet.

De fleste virksomheter har få eiere med store eierskapsandeler. Disse eierene er typisk gründere, gründeres nærstående og tidligfase-investorer.

Eksempel:

Selskap E har 50.000 aksjer fordelt på følgende aksjonærer:

Aksjonær Antall aksjer i selskap E Eierandel
Ola Normann 10.000 (10.000 aksjer/50.000 aksjer) = 20%
Kari Normann 20.000 (20.000 aksjer/50.000 aksjer) = 40%
Selskap A  15.000 (15.000 aksjer/50.000 aksjer) = 30%
Mari Normann 5.000 (5.000 aksjer/50.000 aksjer) = 10%
Sum 50.000 aksjer 100%

 

Hva har eierandel å si?

Eierandelen avgjør vanligvis hvor mye stemmen til den enkelte aksjonæren teller.

For eksempel, dersom selskap E vurderer oppkjøp av en konkurrent og tar dette opp til avstemmingen i generalforsamlingen vil Kari Normann sin for eller i mot stemme telle 40%. 

Flere aksjer gir altså økt inflytelse.

 

Trenger jeg å bry meg om eierandel?

Det kommer veldig an på. Dersom du har en aktiv del av driften til selskapet kan det være gunstig å ha stor innflytelse over generalforsamlingen dersom du ønsker å påvirke utfallet av saker som blir tatt opp der. 

Dersom du sitter som passiv investor, som også mange gjør i børsnoterte selskap, vil det ikke være bvtydningsfylt å følge med på eierandelen i selskapet.

Merk at eierandelen ikke representerer avkastning eller verdistigning på en aksje - din eierandel kan reduseres, men samtidig gi økt verdi ved at prisen per aksje går opp.