Aksjonæravtale

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale som inngås mellom en eller flere av aksjonærene i et aksjeselskap. I denne avtalen kan aksjonærene avtale regler som går utover hva aksjeloven bestemmer.

Eksempel:

Selskap A har 30.000 aksjer hvor Per, Anne og Mari eier 10.000 aksjer hver. De ønsker å sikre at dersom en av de selger aksjene sine har de to andre rett til å selge sine aksjer til samme kjøper og til samme pris - kjøperen er med andre ord nødt til å kjøpe alle aksjene. 

Per, Anne og Mari bestemmer seg derfor for å signere en aksjonæravtale mellom de 3 som regulerer medsalgsrett ved eventuelt salg av aksjene i Selskap A.