Aksjespleis

Hva er aksjespleis?

Aksjespleis er når er selskap slår sammen flere aksjer til 1, og reduserer antall aksjer i selskapet.

Aksjer representerer verdiene i selskapet. Det er ingen verdi i en aksje i og for seg selv. Selskapet har en gitt verdi. Hvis man ønsker at aksjene skal ha en gitt pris, kan man justere antallet aksjer. En aksjespleis er en reduksjon i antallet aksjer, for å øke prisen på aksjene, uten å endre verdien på noen aksjonærs beholdning.

Eksempel:

Selskap A har totalt 300.000 aksjer, og de ønsker å redusere antall aksjer. Gjennom generalforsamlingen vedtar selskapet at aksjene skal slås sammen i et 10:1 forhold. Det betyr at 10 aksjer blir til 1 og antall aksjer reduseres til 30.000. 

Følgelig vil pålydende og prisen per aksje påvirkes ved å ganges opp med tilsvarende forhold. Altså; dersom pålydende per aksje var 0.1 kr før spleisen, vil den nå være 1kr per aksje. 

På denne måten ivaretas aksjekapitalen i selskapet, uavhengig av endringer i antall aksjer i et selskap. Dette er fordi:

300.000 aksjer * 0,1kr pålydende = 30.000 aksjer * 1kr pålydende = 30.000kr i aksjekapital